Mayroon bang pagbabago sa mga Gampanin o Reaponsibilidad ng mga Kababaihang Igorot sa kanilang mga Komunidad sa Paglipas ng Panahon? Alamin sa pagtatalakay na ito na mayroong pamagat na;

Ang mga Gampanin ng mga Kababaihang Igorot sa Kanilang Komunidad sa Kordilyera noong panahong Sinauna hanggang Kasalukuyan.