Kapit kamay guys, may bagong propaganda ang GMA.

#hakdog