Miss ko na ang lugar, maging ang dati kong pag-ibig. Naks