Skip to main content »

Miss ko na ang lugar, maging ang dati kong pag-ibig. Naks

via igorotage.com
12 likes 3 comments