It's time we stood up for our soldiers and the faulty policies of the PNP as a whole, that's due to Political influence rather than true Service to the people.

#HUSTISYAparaKayMAJINDAMMOGatsakanyangTropa
Nataraki, Magiting na Scout Ranger, PMA alumna, matinik na Intelligence Officer , sayang at nalagas ang kanyang buhay sa kamay ng ilang Jolo policemen.

Rest in Peace MAJ MARVIN INDAMMOG. He was one of the 4 casualties of the shooting incident in Jolo Sulu yesterday 29 Jun 2020.
----------

Let us say a one-minute prayer for the soul of the late Major Marvin Indammog, SR Class 170-08. Tubong Kalinga at member ng PMA Class 2006 si late Ranger Indammog. Nag tenyente at nag kapitan sa mga ASG at SPSG areas, lumipat lamang siya sa ISU nuong 2014. Kahapon, pinatay siya at tatlong kasama niya sa Sulu. Siya ang pang apat na KIA sa 52 Rangers ng PMA Class 2006. Condolence sa Indammog family. Kasalukuyan din ngayon nag oorganize ng support ang SRAA Kalinga under kay President Jan Allen Tomamman.
#SirDennisScoutRangerEclarin