PODCAST UPDATE August 20
TAGALOG VERSION NARITO NA! Ipinakikilala ang Abenturerong Noruego na nagngangalang Fridtjof Nansen. Tunghayan ang kanyang isinagawang kahanga-hangang katapangan - ang magpasimuno ng kauna-unahang "Pagtawid ng tao sa Disyertong Hielo" sa pinakamalawak na isla sa mundo!
Alamin kung hanggang saan ang maaabot ng kakayahan ng isang tao na desisido; at alamin din ang batayan ng kakayahan niyang magsagawa sa unang pagkakataon ng isang bagay na dating imposible.
Ang isinagawang paglakbay sa kuwentong ay
puno ng panganib. Ga-hiblang pagkakalihis lamang, ay tiyak na kamatayan ang hahantungan. Tunghayan dito ang: hamon sa kakayahang magdusa sa lamig, init at pagod; ang ga-bakal na tibay ng loob at kakayahang kumapit sa hibla ng pag-asa. Pakinggan ang kuwento sa Podcast link ng Kuwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano." Ang bersiyong Tagalog ay Episode E67 (part 1); E68 (part 2; E69 (part 3); E70 (part 4).
uploaded Photos here courtesy: Fram Museum, Bivrost.com (via google search).

Pindutin ang link na ito:
music.amazon.com/podcasts/c2cf1c05-06f2-42b9-b502-a57fd214f7b5/kuwentong-pilipino-sa-tagalog-at-iloc...