Bawal daw walang label, parang kayo lang.

Tandaan na ipinagbabawal ang pagbebenta ng anumang produktong walang price tag, label, o marking ayon sa Article 81 ng Consumer Act o RA 7394 (drive.google.com/file/d/0B0ilL7KAK3i5R3MwbmVIZGg5cEE/view?resourcekey=0-EZ-C9ch3lae2LO9UijacXQ).

Source: DTI