Skip to main content »
Igorotage
Florencio Galletes

Florencio Galletes

About

Tadian (kankanaey tribe)