Skip to main content »
About

Wallposts

Igorotage posted 851 wallposts so far.

Dayta...pang sunob amin haha puros number 1

#gangsa

via igorotage.com

: Agawidakun padli

; Agdaldalan ka?

: Haan adi, tatakbo, tatalon, isisigaw ang pangalan mo! Ay inayan ito!

Bwahaha

I survived another Valentine's Day!

#RESPECT ?

via igorotage.com