Hello sa lahat! Tinatanong ko kung may mga tribong Igorot na nakatira sa Southern part ng Ilocos. Naniniwala akong may mga ninuno ako doon.

Hello everyone! I am asking if there are Igorot tribes living in the Southern part of Ilocos. I believe I have ancestors there.