DILAG NG HILAGA.. is an original song by the Igorot Wailer (Bennett Anton) dedicated to all the fine Igorotas out there.

--Lyrics
[verse 1]
Una kitang nakita, doon sa Kalinga.
Nakahawak ng gitara, habang kumakanta.
Ginintuan na himig, ang aking narinig,
Katutubong awitin, ako'y napa-ibig.

[verse 2
Ako ay napahanga, sa ganda mong likas.
Mata na mahiwaga, na para bang perlas.
Sa 'yong mga pagbirit, ako'y naaaliw;
Sa aking kaka-isip, ako'y nababaliw.

[chorus 1]
Carolina, ikaw ang dahilan,
Ako'y napasayaw, sa gitna ng ulan.
Carolina, sabihin mo sa 'kin,
Pa'no ba makuha, ang 'yung pagtingin.

(This is only part of the lyrics, to get the full lyrics of the song, you can find it in its You Tube description www.youtube.com/watch?v=RKCiHpUQa2k

Thanks for tuning in Kakailyan. Sorry this is only first take recording of the song. Hopefully we can have it recorded in a studio <3