Subukang pakinggan ang mga kuwentong naibasa sa podcast link na nasa ibaba. Maraming mapagpipilian na mga pamagat ng mga naratibo na naisalin sa Tagalog at Ilocano. Ang bawat kuwento ay naisalaysay sa dalawa hanggang apat na serye sa parehong Tagalog at Ilocano. Alamin ang mga buhay sa likud ng mga pangalang kaugnay ng pag-unlad ng kaalaman at kabihasnan, at bukam-bibig sa mga nasyong lider sa pag-unlad. Tao rin sila. Katulad mo. Katulad ko. Nangarap sila. Naghirap. Nagsigasig. At nagsumikap. Sa masalimuot na pagsubok, sa kabila ng mga luha at hirap na pinuhunan,hindi sila bumigay. Tunghayan ang kanilang mga kasaysatan sa:

music.amazon.com/podcasts/c2cf1c05-06f2-42b9-b502-a57fd214f7b5/kuwentong-pilipino-sa-tagalog-at-iloc...