Skip to main content »
Igorotage
Salty Igorota cover photo
Salty Igorota profile photo

Salty Igorota

About

Full Blooded Igorot, a proud mild salty cordilleran sailor.