Skip to main content »
Igorotage

BONIFACIO: Sagisag ng Katapangan Laban sa mga Dayuhang Mananakop

Sa likod ng pagdiriwang sa kagitingan ni Bonifacio ay ang pag-asang magkakaroon ng tunay na Kapayapaan sa pagitan ng bawat mamamayang Pilipino.

The Bonifacio Mural (1964) painted by Carlos Botong V. Francisco, Philippine National Artist for Visual Arts.

Taon-taon, tuwing ika-30 ng Nobyembre ay ipinagdiriwang natin ang "Araw ng Kapanganakan ni Andres Bonifacio" na siyang kilala na nagtatag ng Katipunan at Ama ng Rebolusyong Pilipino sa bisa ng Legislative Act No. 2946.

Ang Katipunan o mas kilala bilang Kataas-taasang, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK ay ang kilusang inilunsad ng grupo ni Bonifacio laban sa mga mapang-aping mananakop na Espanyol noong 1892.

Sa pamumuno ni Bonifacio, maraming grupo ng dayuhan ang nalupig at napagtagumpayang labanan. Sa mga panahon ding iyon ay natamasa ng ibang mga Pilipino ang daplis ng kalayaan at pamumuhay ng walang kumokontrol na Kastila sapagkat naipagtanggol nila ang kanilang bayan at kapwa.

Ang selebrasyon ng kapanganakan ni Bonifacio ay simbolo ng katapangan at kadakilaan ng isang kapwa Pilipino na handang tipunin at manguna sa mga kilusan upang ipagtanggol ang karapatan at iwasang maapi laban sa mga dayuhan. Hindi naging balakid ang takot sapagkat nanaig ang pagkakaisa at kagustuhan na mamuhay nang tahimik, payapa at hindi sa lagim na dala ng mga mananakop.

Naging kahanga-hanga ang patriyotismo na ipinakita ng grupo ni Bonifacio sapagkat kahit pa nakataya ang mga buhay nila ay nagawa nilang magtagumpay sa ilang mga misyon nila. Ang pakikipaglaban gamit ang dahas ang pinakadelikado sa lahat subalit nakuha nilang yakapin pa rin ito sa kagustuhang mapalaya ang bayan sa kamay ng mga malulupit at walang hustisyang pamamalakad ng mga Espanyol. Sa kasamaang palad, mas dumanak ang dugo at maraming buhay ang naisakripisyo para sa kalayaan ng ating Inang-bayan at mamamayan.

Si Bonifacio ay sagisag ng isang masigasig na Pilipino at hindi iyon maitatanggi. Sa pagdiriwang ng kanyang kapanganakan ngayon, nawa'y bigyan natin ng pagpupugay ang bawat buhay na naialay at palaging alalahanin na ang kanilang sakripisyo ay hindi kailanman napunta sa wala.

Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay malaya na sa mga mananakop at tanging ang ala-ala ng nakaraan ang nagpapatunay na ang ating mga ninuno ay nanindigan sa abot ng kanilang makakaya upang matamasa natin ang ating mga karapatan at mamuhay nang walang inaapakang kapwa upang makaiwas sa gulo at hidwaan. Na sana'y mas gawin nating kalakasan ang pagka-Pilipino at magkaisa sa mga magagandang hangarin, ipagtanggol ang bawat isa sa mga maling gawain at pagkukulang, at maging inspirasyon ang sakripisyo ng ating mga ninuno upang palaging panatilihin ang Kapayapaan sa bawat sulok at antas ng lipunan ng Pilipinas.

Sa pagbabago ng panahon at paglaganap ng modernisasyon at teknolohiya, maraming bagay at paraan ang umusbong upang payapang ayusin ang mga problema at isyung panlipunan. Ito na rin ang nagiging gabay natin patungo sa napapanatiling pag-unlad ng bawat aspeto ng lipunan na walang naisasakripisyong karapatan at buhay.

ANG NAKAKALUNGKOT SA SITWASYON NGAYON AY MAYROONG MGA GRUPONG UMAANGKIN NA IPINAGLALABAN ANG ILANG MGA LEHITIMONG ISYU SUBALIT GINAGAMIT ANG DAHAS SA PAGTAAS NG KANILANG MGA INAANGKING HINAING NG TAONG BAYAN. IMBES NA NAAAGAPAN ANG MGA PROBLEMA AY NAGIGING UGAT NG ISANG SERYOSONG PROBLEMA- ISA NA RITO ANG INSURHENSIYA NA NAGRERESULTA NG LABANAN SA PAGITAN NG MGA KASUNDALUHAN AT MGA KOMUNISTANG TERORISTANG GRUPO. NAKAKALUNGKOT ISIPIN NA MAY MGA NAISASAKRIPISYONG BUHAY NG KAPWA PILIPINO PATI NA ANG MGA INOSENTENG SIBILYAN. MAY MGA PANGARAP NA NATUTUNAW AT NAGLALAHO GAYA NG EDUKASYON AT MASAYANG PAMILYA.

Nawa'y dumapo sa bawat isipan na maraming mga paraan at prosesong nadadaan sa usapan at mga balangkas ng payapang negosasyon sa pagkamit ng mga solusyon o mga desisyon. Nagbabago ang panahon, kaya't sana'y samantalahin natin ang bawat oportunidad sa mga maaayos at tamang paraan nang sa gayon ay maiwasan ang kaguluhan at walang namamatay na Pilipino sa kamay ng kapwa Pilipino. Hindi rin kailanman nararapat na gawing katwiran ang naging paraan ni Bonifacio upang ipagtanggol ang armadong pakikibaka laban sa gobyerno sapagkat magkaiba ng panahon at sitwasyon noon sa ngayon.

Isang taimtim na panalangin na ang payapang inaasam ng grupo ni Bonifacio noon ay mas maintindihan ng mga tao sa mas malalim na aspeto- na hindi niya rin pahihintulutang dumanak ang dugo sa pagitan ng bawat Pilipino. Hindi nila ipinaglaban ang ating kalayaan upang mismong ang mga Pilipino ngayon ang magkagulo at magwasakan ng kanya-kanyang buhay.

Bigyan natin ng pagpapahalaga ang buhay ng isa't isa lalo na ang ating mga kababayan, makiisa sa gobyerno tungo sa mas kalidad at maaasahang sistema at pamamahala. Sama-samang nating aayusin sa tamang paraan ang mga bagay-bagay lalo na't hindi siya imposibleng mangyari at kaya namang pagtuunan ng pansin at aksyon nang walang nakasalalay na buhay.

Sa likod ng pagdiriwang sa kagitingan ni Bonifacio ay ang pag-asang magkakaroon ng tunay na Kapayapaan sa pagitan ng bawat mamamayang Pilipino. Sa bandang huli, iisa pa rin ang Pilipinas at Pilipino pa rin tayong lahat!

Janine A Martin, Tadian, Mt Province


Sharing is caring, kailian!

We do hope you find something great in this story. If you find this helpful, please do share it with the people you care about.


Igorotage is a platform for people to share their thoughts and ideas. The views expressed on Igorotage are the opinions of the individual users, and do not necessarily reflect the views of Igorotage.

Comments

Sign in to share your thoughts. No account yet?

What to learn next?

You might also like to read more related articles filed under Press Release — or jump to a random article!

Press Release Surprise me

Mai Fanglayan: Igorot Actor Making History in Filipino Cinema

Witness history as Mai Fanglayan, an Igorot actor, wins Best Actress Award in her debut film Tanabata's Wife.

Mon at 02:55pm · 10 min read

6 Cordilleran National Artists and Living Treasures (GAMABA)

List of Cordillerans recognized as National Artists of the Philippines and recipients of the National Living Treasures Award (GAMABA).

Sun at 09:25am · 14 min read

PSSg Arjay Payumo: Igorot is Dangal ng Lahi 2023 Awardee

PSSg Arjay Payumo, Igorot is Dangal ng Lahi 2023 Exemplary Police Officer and Outstanding Leadership in the Field of Public Service Awardee.

5 Best Igorot MMA Fighters who became World Champions

The inspiring journey of the 5 best Igorot MMA fighters who achieved world champion status in ONE Championship.

Nov 25 · 17 min read

Why Igorot MMA Legend Eduard Folayang Should Retire

Igorot MMA Legend Eduard Folayang just turned 40, here's a comprehensive article on why the Filipino pride should consider hanging up the gloves.

Nov 22 · 17 min read

Joint AFP-PNP Training for Peace and Development in Cordillera Commences

AFP and PNP launch joint peace and development training in Cordillera to enhance their capabilities in maintaining peace, security, and development.

Nov 13 · 2 min read

The Supon Tradition: A Unique Practice that Shapes Igorot Weddings

Learn about the Supon tradition, a unique and very important cornerstone of Igorot weddings that strengthens families and communities.

Nov 12 · 7 min read

13 Reasons Why Igorot Athletes Excel in Sports

Delve into the world of Igorot athletics and discover the unique factors that fuel their remarkable excellence in sports.

Nov 11 · 16 min read

Igorot vs Cordilleran: What's the Difference (and Why It Matters)

Igorot and Cordilleran are often used interchangeably, but they have distinct cultural meanings. Learn about the differences between these labels.

Nov 10 · 14 min read

Igorot Binnadang: The Spirit of Mutual Aid and Community Cooperation

Explore the Igorot Binnadang Spirit, a tradition deeply rooted in mutual aid and community cooperation.

Nov 7 · 10 min read