"Hindi tayo susuko... The goal is clear, to build Baguio back in far better ways."

"Hihilom tayo. Babangon tayo ng tuluyan. Babalik ang Baguio sa higit pang ganda, sa higit pang gayuma at sa isang progresong walang naiwan."

"Ating tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa atin pa rin ang gawa. Salamat ng marami sa inyong pagsuporta at pagtitiwala."

- Mayor Magalong via RAB for Magalong FB Page

#Magalong #Baguio