Pimmusayen ti sigud a kongresista ti probinsia ti Benguet ni Atty. Samuel Martin Dangwa idi kalman kalpasan ti panagsagabana iti komplikasyon ti nabayag a sakit daytoy.

Agtawen daytoy iti 84.

#Benguet #Dangwa