"Carrot Man" Jeyrick Sigmation, one of the choices @ EB's #BawalJudgemental aired on Nov 14, 2020. Nice to hear from him again 4 years after he went viral.

Message to kailyans: "Hindi lang sa kasikatan naidadaan ang kahirapan, pwede sa pagpupursige sa pangarap na gustong makamit. Kailangan huwag kang susuko. Ganun lang po yung paraan nun. Take take lang po yun."

He also once represented the Philippines in London to promote the Igorot cultural dance. Agasem that! :)