Naideklara bilang persona non grata sa Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet ang mga rebeldeng New People's Army (NPA). Inaprubahan ng mga opisyal ng Barangay Madaymen ang Resolution No. 8, series of 2020 para maideklara ang mga kasapi ng NPA bilang persona non grata sa kanilang barangay.

#NPA #Kibungan #Benguet