Malugod na inihahandog ng Center for Gender Training and Advocacy, sa pakikipagtulungan ng Center for Human Rights Studies ang dalawang araw na serye ng talakayan bilang pakikibahagi sa paggunita ng Buwan ng Kababaihan. Samahan ninyo kami sa isang mainit na online umpukan at samasama nating paigtingin ang pagsusulong ng pantay na karapatan para sa lahat ng kasarian.
#ChooseToChallenge #WeMakeChangeWorkForWomen

Registration: tinyurl.com/8aafmwaz
FB live: www.facebook.com/igadpup/