A farmer's profit per hectare. Mas mataas pa ata kita ng tagabuhat.

#farmer