July 28 PODCAST UPDATE
sa Kuwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano

Physicist Stephen Hawking opened our minds to a new perspective about space and the universe. He teased our thoughts with his History of Time, Big Bang and Black Holes. This 2-part nushell narrative looks into his almost super-human (literally) life. A super-life - one can perhaps call it that, but one with bits that everyone can relate to. This narrative about the amazing genius - Stephen Hawking is in Ilocano. (Other stories under this title include Leonardo Da Vinci, Wofgang Amadeus Mozart, Helen Keller, Genghis Khan and many more)

July 28 PANIBAGONG UPLOAD - BERSIYONG TAGALOG

Nabubukod-tanging buhay. Nabubukod-tanging palad. Nabubukod-tanging pagkatao. Kilalanin natin si Stephen Hawking at alamin ang ating indibidwal na kaugnayan sa kanyang sigasig na magkamit, sa tibay ng kanyang espiritu at pagpapahalaga sa buhay. Nabubukod-tangi man ang kanyang pagka-henyo, siya ay taong katulad ninuman - may damdamin, may hangganan at may dakilang siglang tumanaw sa lagpas ng bukang liwayway.

music.amazon.com/podcasts/c2cf1c05-06f2-42b9-b502-a57fd214f7b5/kuwentong-pilipino-sa-tagalog-at-iloc...