Isang tanong, dalawang punto.

*Sino ang mga Igorot?
-Mga taong nakatira sa bundok
-Pangkalahatang katawagan para sa iba't ibang etnolingwistikong grupo

Lumaktaw sa 2:37 para sa simula ng pagtatalakay